Название услуги Mobil cihazların IMEI kodunun yoxlanılması
Описание услуги Bu servis vasitəsilə mobil cihazın Beynəlxalq GSM Assosiasiyası tərəfindən təyin olunmuş qaydalara uyğunluğunu yoxlamaq olar.
Təqdim edən qurum Министерство транспорта, связи и высоких технологий
Категория Nəqliyyat və kommunikasiya
Ключевые слова коммуникация
Дата создания 29.06.2017
Дата обновления 29.06.2017
Образец API

http://data.e-gov.az/api/v1/IEGOVService.svc/CheckMobilImei/{imeicode}

CheckMobilIme - Metod
imeicode-mobil cihazın IMEI nömrəsi (Hər-hansı mobil telefondan *#06# yığmaqla IMEI nömrəsini müəyyən etmək olar.)
Nümunə :http://data.e-gov.az/api/v1/IEGOVService.svc/CheckMobilImei/358751058992922